Aktualności

W sobotę, 21 października 2000 roku zgodnie ze statutem odbył się konwent Akademickiego Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego. Uchwałą konwentu STOWARZYSZENIE ULEGŁO SAMOROZWIĄZANIU z chwilą podjęcia uchwały. Powodem tej jednomyślnej decyzji uczestników obrad było wyczerpanie się dotychczasowej formuły działania i chęć zjednoczenia młodzieży prawicowej pod sztandarami SK-L KoLiber. Zgodnie z podpisaną wcześniej umową członkowie ASK-L przy składaniu deklaracji członkowskiej KoLibra nie muszą przechodzić półrocznego stażu kandydackiego. Środki trwałe oraz pieniężne należące do ASK-L przechodzą na własność koła KoLibra w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Oczekujemy, że pod nowymi sztandarami będziemy mogli realizować swoje niezmienne cele lepiej i sprawniej.
Działalność naszego stowarzyszenia była dla nas wspaniałą i pouczającą przygodą. Wszystkim za wszystko - serdecznie dziękujemy!

Warszawa, 27 października 2000 roku


Z powrotem do strony głównej