Bieżąca działalność ASK-L

Bieżąca działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na realizacji projektów służących wypełnianiu statutowych celów tj. propagowania myśli konserwatywno-liberalnej wśród braci studenckiej. Odbywa się to poprzez organizację różnorodnych imprez (ich szczegółowy spis znajduje się w tekście poświęconym historii ASK-L), takich jak pikiety, konferencje, seminaria oraz dyskusje panelowe. Oprócz działalności zewnętrznej spotykamy się też często we własnym gronie i dyskutujemy nad różnymi istotnymi kwestiami, wymieniając poglądy i zbliżając własne stanowiska. Nie pozostajemy także bezczynni w okresie wakacyjnym, kiedy to staramy się organizować wspólne wyjazdy w atrakcyjne zakątki Polski oraz Europy.

Ulegający ciągłym zmianom terminarz zajęć studenckich uniemożliwia wprowadzenie sztywnych, cotygodniowych terminów naszych spotkań. Dlatego też spotykamy się nieregularnie, w zależności od potrzeb. Aby dowiedzieć się o terminie najbliższego spotkania prosimy zajrzeć na stronę Aktualności, lub też zasięgnąć bliższych informacji na naszej liście dyskusyjnej. Wszystkich gorąco zapraszamy. Członkiem ASK-L może zostać każdy, kto zapozna się ze Statutem oraz Deklaracją Programową, zobowiąże się być wierny ich postanowieniom oraz wypełni odpowiedni wniosek. Wpisowe oraz składka kwartalna wynosi 5,00 PLN (pięć złotych).

Periodycznie ukazuje się gazetka Konserwatywny Express, będąca organem naszego Stowarzyszenia. Jej redaktorem naczelnym jest nasz rzecznik prasowy Bartosz Sokoliński. Obszerny wybór artykułów z tego pisma można znaleźć na stronie Forum publicystyczne. Gazetka jest bezpłatna, można ją zdobyć na imprezach organizowanych przez ASK-L oraz kontaktując się z jej szefem. Informujemy, że jej łamy są otwarte także dla osób o poglądach odmiennych od linii konserwatywno-liberalnej, gdyż jest to medium dyskusyjne, a nie propagandowe.

Statut Akademickiego Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego przewiduje decentralizację władzy i przyznaje szerokie możliwości działania Oddziałom Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że opracowane przez nas rozwiązania usprawnią i zdynamizują w przyszłości aktywność Stowarzyszenia, gdyż obecnie ze względu na małą liczbę członków nie mają one jeszcze wielkiego znaczenia. Mimo tego właśnie rozpoczął działalność pierwszy Oddział naszego Stowarzyszenia, ASK-L SGH. Wkrótce odbędzie się także Zgromadzenie założycielskie Oddziału ASK-L UW.

Chociaż Statut stanowi, że terenem działania ASK-L jest całe terytorium Polski, to jak dotąd nie prowadziliśmy żadnej działalności poza terenem Warszawy. Byłoby bardzo pożądane, gdyby kolejne Oddziały zaczęły powstawać w innych ośrodkach akademickich na terenie naszego kraju. Dlatego też prosimy wszystkich zainteresowanych o poważne zastanowienie się nad możliwościami działania w rodzimej uczelni. Zapewniamy, że załatwiliśmy już wszystkie niezbędne formalności i mamy w tej dziedzinie spore doświadczenie, którym chętnie podzielimy się z przyszłymi partnerami. Do rejestracji Oddziału wystarczy jedna wizyta w sądzie oraz zgromadzenie co najmniej 5 członków.

Poniżej podajemy nasz adres pocztowy:

Akademickie Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne
skrytka pocztowa 54
00-950 Warszawa 1


Z powrotem do strony głównej