Akty prawne regulujące działalność ASK-L

Jako legalne, zarejestrowane sądownie Stowarzyszenie podlegamy przepisom prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Prawa o stowarzyszeniach z 1989 roku. Najważniejszym dokumentem, którego postanowień członkowie Stowarzyszenia muszą bezwzględnie przestrzegać jest Statut. Pełni on podobną rolę jak konstytucja RP. Złamanie postanowień zapisanych w Statucie może pociągnąć za sobą usunięcie z listy członków ASK-L. Do zmiany Statutu potrzebna jest zgoda 4/5 delegatów na Konwencie. Oprócz tego Konwent oraz Zarząd Stowarzyszenia mają prawo do podejmowania odrębnych uchwał regulujących szczegółowo określone procedury. Przyjęto już kilka takich uchwał, obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych.


Z powrotem do strony głównej