ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ WPROWADZENIA LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH

Wzór legitymacji członkowskiej:


Z powrotem do tekstu uchwały