" Nigdy i niczyim agentem nie bylem.Mowie to ja, Jozef Oleksy w Sejmie RP ".