Pomimo upływu wieków zasady prowadzenia wojny, a raczej, przygotowania się do niej opisane przez chińskiego stratega wciąż są stosowane w dyplomacji, geostrategii i współczesnych wojnach. Warto poznać więc najważniejsze: Jeśli znasz siebie i swego wroga, przetrwasz pomyślnie sto bitew. Jeśli nie poznasz swego wroga, lecz poznasz siebie, jedną bitwę wygrasz,Przeczytaj dalej

28 stycznia 1573 My Rady Koronne, duchowne i świeckie, i rycerstwo wszystko, i stany insze jednej a nierozdzielnej Rzeczypospolitej z Wielkiej i z Małej Polski, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kijowa, Wołynia, Podlasia, z Ziemie Ruskiej, Pruskiej, Pomorskiej, Żmudzkiej, Inflanckiej i miasta koronne. Oznajmujemy wszystkim wobec komu należy na wieczną tej rzeczyPrzeczytaj dalej

Starożytny Sumer i Egipt wydają się być dla nas pieśnią odległej przeszłości a ich pozostałości tylko pięknymi pomnikami umarłej kultury i cywilizacji. Czy jednak jesteśmy tego świadomi czy nie ich świetność wciąż promieniują na nas i są częścią naszego świata XXI wieku a wezwanie Zbigniewa Herberta w „Przesłaniu Pana Cogito”Przeczytaj dalej

Czyli o głównych osobach dramatu, który zadecydował o losach świata „Oręż opiewam i męża, co pierwszy Z ziemi trojańskiej do Italii – tułacz Zrządzeniem losu – na brzegi lawińskie Przybył. Po ziemiach i morzach miotany Siłą niebiańską, ścigany zawziętym Gniewem Junony srogiej, wiele także W wojnie wycierpiał, aż wreszcie założyłPrzeczytaj dalej