Krzysztof Zajkowski

Warsaw School of Economics
Warsaw University
University SWPS


This was the man to whom all things were known; this was the king who knew the countries of the world. He was wise, he saw mysteries and knew secret things, he brought us a tale of the days before the flood. He went on a long journey, was weary, worn-out with labour, returning he rested, he engraved on a stone the whole story.

Epic of Gilgamesh
 
 Profil na Academia.edu

Praktyczne spojrzenie na ordynację większościową w Polsce

W praktyce większościowa ordynacji wyborcza prowadzi do powstania dwóch dużych bloków wyborczych. Zarówno mniejszym jak i większym partiom opłaca się wchodzić w sojusz wyborczy, gdyż w przypadku, gdy w okręgu wyborczym wygrywa tylko jeden kandydat z największą ilością głosów i nie ma proporcjonalnego dzielenia mandatów mniejsze partie zawsze przegrają i nigdy nie wprowadzą swojego reprezentanta a duże mogą mieć problemy w przypadku, gdy inne bliskie programowo lub ideowo ugrupowania się porozumieją. Następuje więc nacisk na naturalną współpracę a konflikty i dyskusję w większości przypadków toczą się wewnątrz ugrupowań podczas prawyborów przed właściwymi wyborami.

Download

Tyrani greccy w " Dziejach " Herodota

„Wielu ludzi mój Aleksandrze, zwiódł styl Herodota, jako że jest pełen prostoty i bez wysiłku, z łatwością przebiega różne wydarzenia; ale jeszcze liczniejsi pomylili się co do jego moralnego charakteru. Nie tylko bowiem jak powiada Platon, skrajnie niegodziwą jest rzeczą wydawać się sprawiedliwym nie będąc nim, ale szczytem złośliwości jest udawać otwartość i łatwość bycia tak, żeby się to nie dało wykryć.” Te słowa starożytnego pisarza i filozofamoralisty Plutarcha choć wydają się być zbyt krytyczne i przejaskrawione ukazują skalę problemu, który mają historycy już od najdawniejszych czasów z dziełem Herodota z Halikarnasu.

Download

Bogowie i legendy rzymskie w Eneidzie Wergiliusza

„Oręż śpiewam i męża, co losem Troi wygnany płynie do Italii, zmierzając ku brzegom Lawinium.” Dawno już przeminęły czasy Homera i Wergiliusza, którzy w Odysei i Eneidzie nie tylko chcieli przekazać obecnie sobie żyjącym i potomnym wypadki z dziejów swoich krajów ale także opowiedzieć to w taki sposób, aby zainteresować, zainspirować swoich czytelników oraz sprawić by czuli się dumni będąc Grekami i Rzymianami. Dla nich legendy, mity i bogowie byli takimi samymi faktami jak dla nas dziś empiryczne badania mierzone programami statystycznymi czy doświadczenia laboratoryjne.

Download

Et in Arcadia ego: Czyli kto będzie w Arcadii

Po przeczytaniu artykułu Et in Arcadia ego Erwina Panofsky'ego nasunęły mi się następujące uwagi, którymi chciałbym się z podzielić. Nie przekonuje mnie tłumaczenie E. Panowsky, że pomimo gramatycznego błędu powinniśmy to zdanie tłumaczyć jako "I ja też żyłem w Arcadii". Według autora "to błędne tłumaczenie, nie dające się utrzymać z filologicznego punktu widzenia, nie jest wynikiem ignorancji, a przeciwnie wyraża usankcjonowaną zasadniczą zmianę interpretacji z uszczerbkiem dla gramatyki, ale w interesie prawdy".

Download

Gilgamesz i Ramzes są w nas czyli o starożytnym Sumerze i Egipcie

Gilgamesz i Ramzes są w nas, czyli o starożytnym Sumerze i Egipcie Starożytny Sumer i Egipt wydają się być dla nas pieśnią odległej przeszłości a ich pozostałości tylko pięknymi pomnikami umarłej kultury i cywilizacji. Czy jednak jesteśmy tego świadomi czy nie ich świetność wciąż promieniują na nas i są częścią naszego świata XXI wieku a wezwanie Zbigniewa Herberta w " Przesłaniu Pana Cogito " jest tylko jednym z wielu przykładów inspiracji, którą czerpiemy: " Idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów bądz wierny Idź "

Download

Audycja Polskie Radio Czwórka 18.05.2016: Śię Mówi

Audycja Polskie Radio RDC 4.12.2018 - Liberator: Sędziowie w USA

Audycja Polskie Radio RDC 2.04.2019 - Liberator: „Tropy wolności”

 

Copyright 2019 Krzysztof Zajkowski