na bezdrożach Ameryki :)Dlaczego trzeba czytać Pismo Święte?

Czytałem właśnie akta Św. Euplusa (304 w. n.e) na zaliczenie ćwiczeń z Historii starożytnej gdy moją uwagę przyciągnął krótki tekst z napomnieniem Jana Chryzostoma, który tłumaczył dlaczego trzeba czytać Pismo Święte. Posłuchajmy więc!
Dlatego napominam was i proszę nieustannie, żebyście nie tylko tutaj w kościele uważali na to, co się mówi, lecz żebyście również pilnie czytali Pismo św. w domu. Niech mi tu nikt nie występuje z zimnymi i niemądrymi wymówkami: Jestem adwokatem, radnym, rzemieślnikiem, mam żonę i muszę zarabiać na wyżywienie dzieci, muszę prowadzić dom, jestem człowiekiem świeckim. Nie jest moim obowiązkiem czytanie Pisma św. Niechaj zajmują się tym ci co usunęli się od świata, co po górach mieszkają i bezustannie żyją w samotności. - Co ty mówisz? Zajmowanie się Pismem św. nie jest ponoć twoim obowiązkiem, boś zaplątany w tysiączne kłopoty. Otóż właśnie dlatego powinieneś zainteresować się tym. Albowiem tamci nie potrzebują aż tak bardzo pociechy i pomocy Pisma św. jak ci, których życie codzienne porywa w wir przeróżnych zajęć.

Właśnie dlatego powinieneś się więcej zająć Pismem św., niż oni. Dla nich bowiem pociecha i pomoc Pisma św. nie jest tak konieczna, jak dla tych, co znajdują się w kłębowisku codziennych kłopotów. My tymczasem jaby na pełnym morzu jesteśmy tam i sami rzucani i obracamy się wśród tysięcznych niebezpieczeństw grzechu, potrzebujemy więc ustawicznie pociechy i zachęty Pisma św. Oni siedzą z dala od boju, dlatego też żadko otrzymują rany. Ty zaś stoisz na pierwszej lini frontu i nowe rany otrzymujesz bez przerwy. Dlatego potrzebujesz więcej leków.

Nieznajomość Pisma św. jest źródłem zła. Jeżeli już niczego więcej nie chcecie robić, to kupcie sobie przynajmniej Nowy Testament, Dzieje Apostolskie, Ewangelie. Niech one będą waszymi stałymi nauczycielami.

Krzysztof Zajkowski

Jerzy zabijający smoka
Święty Jerzy pokonuje smoka (zło)
moimi przyjaciółmi jesteście
Jezus moim Przyjacielem 

 

 

 


Krzysztof Zajkowski