Wiersze

Cyprian Kamil Norwid:
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie

Zbigniew Herbert:
Nike, która się waha

Zbigniew Herbert:
Dlaczego klasycy

Rainer Maria Rilke:
Wyjście

Rainer Maria Rilke:
Rycerz

Jan Twardowski:
Niepoliczalne

 

 

 

 

 

 

 

Psałterz Dawidów: PSALM l

Jan Kochanowski


Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum 

Szczęśliwy, który nie był między złymi w radzie
Ani stóp swoich torem grzesznych ludzi kładzie
Ani siadł na stolicy, gdzie tacy siadają,
Co się z nauki zdrowej radzi naśmiewają;

Ale to jego umysł, to jego staranie,
Aby na wszytkim pełnił Pańskie przykazanie;
Dzień li po niebie wiedzie, noc li swoje konie,
On ustawicznie w Pańskim rozmyśla zakonie.

Taki podobien będzie drzewu porzecznemu,
Które przynosi co rok owoc panu swemu,
Liścia nigdy nie tracąc, choć zła chwila przydzie;
Temu wszystko, co pocznie, na dobre wynidzie.

Ale źli, którzy Boga i wstydu nie znają,
Tego szczęścia, tej nigdy zapłaty nie mają:
Równi plewom, które się walają przy ziemi,
A wiatry, gdzie jedno chcą, wszędzie władną jemu.

Dla czego przed sądem być muszą pohańbieni
Ani w liczbie z dobrymi będą policzeni;
Pan bowiem sprawiedliwych na wszelki czas broni
A przewrotne, złe ludzi cicha pomsta goni.